Samenwerken Op donderdag 8 november 2018 tekenden het patiëntinformatiecentrum oncologie PATIO, van het Erasmus MC Kanker Instituut en Stichting OOK officieel een samenwerkingsovereenkomst. Het doel van de overeenkomst is samenwerken om ondersteunende zorg bij kanker...